با ما تماس بگیرید

0799202132

علوم دینی حنفی صنف اول

مدت دوره
1 ساعت
تعداد فراگیر
5275 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
7 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

10 - درس 10- ص 19
11- درس 11- ص 21
12- درس 12- ص 23
13- درس 13- ص 25
14- درس 14- ص 27
15- درس 15- ص 29
16- درس 16- ص 31
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید