با ما تماس بگیرید

0799202132

علوم دینی جعفری صنف سوم

مدت دوره
0 ساعت
تعداد فراگیر
4714 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
5 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

11
12
13
14
15
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید