با ما تماس بگیرید

0799202132

پشتو صنف ششم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
5- محاوره 1399-02-08 -
مدت دوره
6 ساعت
تعداد فراگیر
4989 نفر
تعداد فصل ها
20 فصل
تعداد جلسات
56 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

4- حضرت رسول اکرم او اعرابی
5- محاوره
6- پوهنه
7- پوهنه (محاوره)
8- کتاب (1)
9- کتاب (2)
10- سوونکی (1)
11- سوونکی (2)
12- ملی یووالی (1)
13- ملی یووالی (2)
14- مور او پلار (1)
15- مور او پلار (2)
16- د مطالعی گتی (1)
17- د مطالعی گتی (2)
18- رستیا ویل (2)
19- رستیا ویل (2)
20- کلمه (1)
21- کلمه (2)
22- میوی او سابه (1)
23- میوی او سابه (2)
24- سه زده کوونکی (1)
25- سه زده کوونکی (2)
26- غوره ویناوی (1)
27- غوره ویناوی (2)
28- ترافیکی لارسوونی (1)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید