با ما تماس بگیرید

0799202132

دری صنف سوم

مدت دوره
17 ساعت
تعداد فراگیر
5066 نفر
تعداد فصل ها
30 فصل
تعداد جلسات
154 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

3- حضرت محمد(ص)
4- روانخوانی
5- قرآن کریم
6- روانخوانی
7- حضرت ابوبکر صدیق(رض)
8- روانخوانی
9- بهار و دهقان
10- لغت معنی
11- محیط زیست
12- لغت معنی
13- وطن دوستی
14- لغت معنی
15- لطیفه
16- قواعد مکتب
17- روانخوانی
18- بی احتیاطی
19- لغت معنی
20- اندرزها
21- لغت معنی
22- املا
23- پدر
24- پدر 2
25- آداب غذا خوردن
26- لغت معنی
27- حفاظت دندان
28- املای زنجیره ای
29- لغت معنی
30- پند
31- جمله سازی
32- روخوانی
33- لغت معنی
34- جل جدول
35- جمله سازی
36- رقعه ضروری
37- لغت معنی
38- شاگرد خوب
39- لغت معنی
40- املا تصویری
41- هدیه به مادر
42- روانخوانی
43- حل جدول
44- لغت معنی
45- فعالیت ها
46- خانواده
47- لغت معنی
48- کلمات جمع
49- مرتب کردن جملات
50- حقوق اطفال
51- لغت معنی
52- آداب سخن گفتن
53- فعالیت صفحه 21
54- باغبان
55- حل جدول
56 - لغت معنی
57- میوه ها
58- لغت معنی
59- حکایت
60- لغت معنی
61- مترادف و متضاد
62- حکایت
63- سبزی ها
64- لغت معنی
65- دستور زبان - شارحه
66- تک تک ساعت
67- حل جدول
68-لغت معنی درس
69- نیکوکار باشید
70- لغت معنی
71- کمک و همکاری
72- داستان نویسی
73- لغت معنی
74- صبر و تحمل
75- لغت معنی
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
99
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید