با ما تماس بگیرید

0799202132

English Book Class 1

English Book Class  1
مدت دوره
1 ساعت
تعداد فراگیر
4935 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
6 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

lesson 1 page (34-36)
(lesson 2 page(37-39
lesson 3 page (40-42)
lesson 4 page (43-45)
lesson 5 page (46-48)
lesson 6 page (49-51)
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید