با ما تماس بگیرید

0799202132

Mathematics Class 4

Mathematics Class 4
مدت دوره
2 ساعت
تعداد فراگیر
6869 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
6 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

11- page (29-33)
12- page (33-35)
13-page (36-37)
14- page (37-40)
15- page (40-41)
16- page (42-45)
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید