با ما تماس بگیرید

0799202132

راه اندازی کسب و کار

مدت دوره
3 ساعت
تعداد فراگیر
114 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
6 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

معرفی
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهار
جلسه پنج
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید