با ما تماس بگیرید

0799202132

فزیک صنف هفتم

مدت دوره
10 ساعت
تعداد فراگیر
4969 نفر
تعداد فصل ها
7 فصل
تعداد جلسات
54 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

1- مفهوم و اهمیت اندازه گیری
2- کمیت های اصلی و فرعی
3- سیستم های اندازه گیری
4- واحدات کمیات اساسی
5- واحد های فرعی
6- اندازه گیری و زمان
7- اندازه گیری کتله
8- دقت وسیله اندازه گیری
9- خلاصه فصل اول
10- تمرین فصل اول
11- قوه و اثرات قوه
12- واحد و وسیله قوه
13- خصوصیت وکتوری قوه
14- خلاصه و تمرین فصل2
15- کار چیست؟
16- قوه جاذبه
17- قوه اصطکاک
18- انرژی چیست؟
19- انواع انرژی
20- انرژی و کار
21- توان
22- تطبیقات توان
23- خلاصه و تمرین فصل3
24- فشار چیست؟
25- اثرات فشار
26- فشار جو (اتموسفیر)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
اساتید دوره

نظرات

captcha code