فزیک صنف هشتم

500 افغانی
مدت دوره 5 ساعت
تعداد فراگیر 1448 نفر
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 30 جلسه
استاد دوره استاد صادقی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- حرارت
12 دقیقه
2- درجه حرارت و ترمامتر
8 دقیقه
3- مقدار حرارت
15 دقیقه
4- منابع انرژی
9 دقیقه
5- حالات ماده و انبساط
10 دقیقه
6- انبساط و انقباض
9 دقیقه
7- ذوبان و انجماد
9 دقیقه
8- تبخیر و میعان
8 دقیقه
9- غلیان، تصعید و تکاثف
10 دقیقه
10- اثرات ناخالصی
8 دقیقه
11- مقایسه وضع مالیکول ها
8 دقیقه
12- خلاصه فصل اول
10 دقیقه
13- تمرین فصل اول
16 دقیقه
14- هدایت حرارت
8 دقیقه
15- جریان حرارت
8 دقیقه
16- تشعشع حرارت
11 دقیقه
17- کار برد و تبادل حرارت
8 دقیقه
18- تحفظ حرارت و ترموز
10 دقیقه
19- انجن های حرارتی
13 دقیقه
20- خلاصه فصل دوم
9 دقیقه
21- تمرین فصل دوم
11 دقیقه
22- ساحه مقناطیسی
11 دقیقه
23- خطوط ساحه مقناطیسی
8 دقیقه
24- آهنربای برقی
11 دقیقه
25- خلاصه و تمرین فصل3
5 دقیقه
26- برق ساکن و چارج ها
9 دقیقه
27
9 دقیقه
28
8 دقیقه
29
8 دقیقه
30
11 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات