با ما تماس بگیرید

0799202132

دری صنف دوم

مدت دوره
16 ساعت
تعداد فراگیر
7092 نفر
تعداد فصل ها
36 فصل
تعداد جلسات
152 جلسه
استاد دوره
استاد آخوندزاده
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

4- حضرت محمد(ص)
5- روانخوانی
6- علم
7- روخوانی
8- مکتب ما
9- روان خوانی
10- شاگرد خوب
11- روانخوانی
12- معلم
13- روانخوانی
14- املا
15- میله گل سرخ
16- روانخوانی
17- ترانه بهار
18- روانخوانی
19- مطالعه
20- روانخوانی
21- حقوق والدین
22- روانخوانی
23- خانواده
24- روانخوانی
25- کتاب گوید
26- روانخوانی
27- خوانش شعر
28- آداب سلام دادن
29- روانخوانی
30- مفرد و جمع
31- غچی غچی بهار شد!
32- روانخوانی
33- کلمات متضاد
34- مگس و زنبور عسل
35- املا
36- تب مالاریا
37- روانخوانی
38- فعالیت صفحه 36
39- نظافت
40-روانخوانی
41- املا
42- نمایش عروسکی
43- حفاظت چشم ها
44- نمایش فیلم
45- ورزش
46- املا
47- بزکشی
48- روانخوانی
49- آب روان
50- تابستان
51- روانخوانی
52- املا
53- جلسه 53
54- امتحان
55- آفتاب
56- جدول
57- حقوق همسایه
58- روانخوانی
59- وطن
60- روانخوانی
61- حادثه ترافیکی
62- روانخوانی
63- صلح
64- روانخوانی
65- املا
66- کبوتر و مورچه
67- تمرین
68- اندرزها
69- روانخوانی
70- مراعات نوبت
71- املا
72- جشن استقلال
73- روانخوانی
74- آزادی پاینده باد!
75- جدول کلمات
76- پول افغانستان
77- سید جمال الدین افغانی
78- املا
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
اساتید دوره