با ما تماس بگیرید

0799202132

علوم دینی حنفی صنف دوم

مدت دوره
1 ساعت
تعداد فراگیر
7093 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
7 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

9
10
11
12
13
14
15
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.