علوم دینی جعفری صنف سوم

500 افغانی
مدت دوره 0 ساعت
تعداد فراگیر 2026 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 1 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.