با ما تماس بگیرید

0799202132

انگلیسی صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
4- حروف الفبا 4 1399-02-07 -
مدت دوره
14 ساعت
تعداد فراگیر
7011 نفر
تعداد فصل ها
6 فصل
تعداد جلسات
66 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

6- dialogue
7- Listen and repeat
8 - حروف صدادار
9- Look and Math
10- Dialogue
11- Look and name
12- Look and Read
13- Look and Math
14- Dialogue
15- Listen and Repead
16- Listen and Repead
17- Let's Practice
18- Dialogue
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید