ساینس صنف پنجم

500 افغانی
مدت دوره 8 ساعت
تعداد فراگیر 4628 نفر
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 50 جلسه
استاد دوره استاد کمالی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- خواص اجسام زنده
7 دقیقه
2- تعذیه
9 دقیقه
3- تنفس
8 دقیقه
4- تکثر
4 دقیقه
5- نمو
6 دقیقه
6- عکس العمل
5 دقیقه
7- ساختمان بدن انسان
5 دقیقه
8- اسکلت
8 دقیقه
9- جمجمه
6 دقیقه
10- ستون فقرات
6 دقیقه
11- قبرقه ها
9 دقیقه
12- استخوان ها
10 دقیقه
13- عضلات
8 دقیقه
14- عضلات ارادی
6 دقیقه
15- عضلات غیر ارادی
5 دقیقه
16- ماده
9 دقیقه
جلسه 17
7 دقیقه
جلسه 18
11 دقیقه
19- کثافت
7 دقیقه
20- انحلالیت
9 دقیقه
21- نقطه ذوبان و غلیان
13 دقیقه
22- اقلیم و عامل باد
15 دقیقه
23
7 دقیقه
24
9 دقیقه
25
6 دقیقه
26
10 دقیقه
27
12 دقیقه
28
10 دقیقه
29
14 دقیقه
30
12 دقیقه
31
11 دقیقه
32
12 دقیقه
33
9 دقیقه
34
10 دقیقه
35
9 دقیقه
36
7 دقیقه
37
9 دقیقه
38
11 دقیقه
39
13 دقیقه
40
6 دقیقه
41
15 دقیقه
42
15 دقیقه
43
16 دقیقه
44
10 دقیقه
45
11 دقیقه
46
14 دقیقه
47
12 دقیقه
48
9 دقیقه
49
7 دقیقه
50
13 دقیقه
اساتید دوره‌