پشتو صنف پنجم

500 افغانی
مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 4408 نفر
تعداد فصل ها 20 فصل
تعداد جلسات 57 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
8 دقیقه
جلسه دوم
6 دقیقه
3- حضرت عمر (رض) -1
6 دقیقه
4- حضرت عمر (رض) -2
9 دقیقه
5- محاوره
5 دقیقه
6- شوونحی
11 دقیقه
7- محاوره
11 دقیقه
8- کتاب
10 دقیقه
9- محاوره
5 دقیقه
10- ترافیکی لارسوونی -1
13 دقیقه
11- ترافیکی لارسوونی - 2
4 دقیقه
12- دنیا لگیو کسپنول - 1
7 دقیقه
13- دنیا لگیو کسپنول - 2
4 دقیقه
14- چاپیریال -1
7 دقیقه
15- محاوره
5 دقیقه
16- سه خواره
6 دقیقه
17- محاوره
3 دقیقه
18- روغتیا ته پاملرونه
6 دقیقه
19- محاوره
4 دقیقه
20- و پسر لی توانه
8 دقیقه
21- محاوره
4 دقیقه
22- کال
10 دقیقه
23- کال 2
4 دقیقه
24- له تولگی سره مینه - 1
7 دقیقه
25- له تولگی سره مینه - 2
3 دقیقه
26- د اختر ورح - بخش 1
7 دقیقه
27- د اختر ورح - بخش 2
3 دقیقه
28
9 دقیقه
29
4 دقیقه
30
6 دقیقه
31
6 دقیقه
32
6 دقیقه
33
6 دقیقه
34
10 دقیقه
35
5 دقیقه
36
7 دقیقه
37
9 دقیقه
38
9 دقیقه
39
7 دقیقه
40
8 دقیقه
41
6 دقیقه
42
7 دقیقه
43
7 دقیقه
44
10 دقیقه
45
4 دقیقه
46
8 دقیقه
47
4 دقیقه
48
5 دقیقه
49
5 دقیقه
50
5 دقیقه
51
6 دقیقه
52
5 دقیقه
53
5 دقیقه
54
7 دقیقه
55
6 دقیقه
56
6 دقیقه
57
7 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.