پشتو صنف ششم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
5- محاوره 1399-02-08 11:00:00 1399-05-15 23:31:54 -
500 افغانی
مدت دوره 5 ساعت
تعداد فراگیر 1350 نفر
تعداد فصل ها 20 فصل
تعداد جلسات 40 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
4- حضرت رسول اکرم او اعرابی
11 دقیقه
5- محاوره
7 دقیقه
6- پوهنه
9 دقیقه
7- پوهنه (محاوره)
6 دقیقه
8- کتاب (1)
10 دقیقه
9- کتاب (2)
4 دقیقه
10- سوونکی (1)
8 دقیقه
11- سوونکی (2)
4 دقیقه
12- ملی یووالی (1)
9 دقیقه
13- ملی یووالی (2)
3 دقیقه
14- مور او پلار (1)
8 دقیقه
15- مور او پلار (2)
5 دقیقه
16- د مطالعی گتی (1)
10 دقیقه
18- رستیا ویل (2)
8 دقیقه
19- رستیا ویل (2)
6 دقیقه
20- کلمه (1)
10 دقیقه
21- کلمه (2)
4 دقیقه
22- میوی او سابه (1)
6 دقیقه
23- میوی او سابه (2)
6 دقیقه
24- سه زده کوونکی (1)
7 دقیقه
25- سه زده کوونکی (2)
4 دقیقه
26- غوره ویناوی (1)
8 دقیقه
27- غوره ویناوی (2)
8 دقیقه
28- ترافیکی لارسوونی (1)
8 دقیقه
29
7 دقیقه
30
7 دقیقه
31
5 دقیقه
32
8 دقیقه
33
4 دقیقه
34
8 دقیقه
35
8 دقیقه
36
7 دقیقه
37
4 دقیقه
38
8 دقیقه
39
5 دقیقه
40
9 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.