ساینس صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
9 - نباتات از نظر شکل 1399-02-13 17:00:00 1399-05-15 23:26:42 -
20- سایه 1399-03-23 17:00:00 1399-05-15 23:26:42 -
21- ماشین ها 1399-03-26 17:01:00 1399-05-15 23:26:42 -
22- ماشین های ساده 1399-03-29 17:00:00 1399-05-15 23:26:42 -
23- ماشین های مرکب 1399-04-02 17:00:00 1399-05-15 23:26:42 -
500 افغانی
مدت دوره 4 ساعت
تعداد فراگیر 1349 نفر
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 32 جلسه
استاد دوره استاد کمالی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
2 - حواس پنچ گانه
10 دقیقه
1 - آشنایی با موجودات زنده
6 دقیقه
3 - حس باصره
7 دقیقه
4 - حس بویایی
4 دقیقه
5 - حس ذایقه
6 دقیقه
6 - حس لامسه
7 دقیقه
7 - حیوانات
8 دقیقه
8 - حیوانات وحشی
6 دقیقه
9 - نباتات از نظر شکل
8 دقیقه
10 - ریشه
6 دقیقه
11 - ساقه
7 دقیقه
12 - برگ
8 دقیقه
13 -گل
9 دقیقه
14 - میوه و دانه
7 دقیقه
15 - استفاده از حرارت
6 دقیقه
16 - منبع تولید حرارت
7 دقیقه
17 - تغییرات حرارت بالای اجسام
8 دقیقه
18 - اندازه گیری درجه حرارت
11 دقیقه
19 - نور و منبع نور
7 دقیقه
20- سایه
10 دقیقه
21- ماشین ها
7 دقیقه
22- ماشین های ساده
8 دقیقه
23- ماشین های مرکب
8 دقیقه
24
11 دقیقه
25
10 دقیقه
26
9 دقیقه
27
6 دقیقه
28
9 دقیقه
29
6 دقیقه
30
6 دقیقه
31
9 دقیقه
32
9 دقیقه
اساتید دوره‌