با ما تماس بگیرید

0799202132

ساینس صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
9 - نباتات از نظر شکل 1399-02-13 -
20- سایه 1399-03-23 -
21- ماشین ها 1399-03-26 -
22- ماشین های ساده 1399-03-29 -
23- ماشین های مرکب 1399-04-02 -
مدت دوره
7 ساعت
تعداد فراگیر
7009 نفر
تعداد فصل ها
6 فصل
تعداد جلسات
50 جلسه
استاد دوره
استاد کمالی
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

2 - حواس پنچ گانه
1 - آشنایی با موجودات زنده
3 - حس باصره
4 - حس بویایی
5 - حس ذایقه
6 - حس لامسه
7 - حیوانات
8 - حیوانات وحشی
9 - نباتات از نظر شکل
10 - ریشه
11 - ساقه
12 - برگ
13 -گل
14 - میوه و دانه
15 - استفاده از حرارت
16 - منبع تولید حرارت
17 - تغییرات حرارت بالای اجسام
18 - اندازه گیری درجه حرارت
19 - نور و منبع نور
20- سایه
21- ماشین ها
22- ماشین های ساده
23- ماشین های مرکب
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
24- شکل و حرکت زمین
25-تغییرات در سطح زمین
26-غذا و منابع آن
27- میوه ها
28-سبزی ها
29- حبوبات
30- گوشت
31- سوء تعذیه
32- اهمیت نظافت
33- حفاظت مواد غذایی
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید