با ما تماس بگیرید

0799202132

اجتماعی صنف چهارم

مدت دوره
0 ساعت
تعداد فراگیر
6814 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
5 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.