اجتماعی صنف پنجم

مدت دوره 0 ساعت
تعداد فراگیر 1703 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 5 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
4 دقیقه
جلسه دوم
5 دقیقه
جلسه سوم
5 دقیقه
جلسه چهارم
3 دقیقه
جلسه پنجم
7 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.