اجتماعی صنف ششم

مدت دوره 0 ساعت
تعداد فراگیر 1874 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 5 جلسه
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
5 دقیقه
جلسه دوم
5 دقیقه
جلسه سوم
6 دقیقه
جلسه چهارم
5 دقیقه
جلسه پنجم
4 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.